In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”), clientul este informat că societatea noastră necesită datele personale doar în vederea expedierii mărfurilor și a materialului informațional către clienții săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Kreativ srl se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Kreativ srl operează.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Kreativ srl le prelucrează:dreptul de acces la datele prelucrare, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Vizitatorii/clientii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:


Responsabil cu protecția datelor: Dna Bian Camelia
E-mail: camelia.bian@kreativ.com.ro: tel +40 742273949
Adresă de corespondență: str.Aurel Vlaicu, nr.150, Satu Mare.

Protectia mediului:

Conform HG 448/2005, KREATIV SRL se obliga sa preia deseurile de echipamente electrice si electronice, gratuit sau contra unei compensatii care tine de valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora si in sistem unu la unu, daca echipamentul predat este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul achizitionat.